Kære Til Hyrdens Hjerte

Jesu Kristi Eksempel

Jesus Kristus er prototypen af den frelst mennesker. Han er den eneste som vi kan se til og sagde Han virkelig er frelst. “Hvor skal vi finde en prototype i hvis lighed vi må blive assimileret, for at vi kan være deltagere af liv og frelse? Eller med andre ord, hvor skal vi finde et frelst væsen? For hvis vi kan finde et frelst væsen, kan vi uden større besvær konstatere, hvad alle andre skal være for at blive frelst - de skal være som den enkelte, eller de kan ikke blive frelst. Vi tror, ​​at det ikke vil være et spørgsmål om tvist, at to væsener, der er ulige hinanden, ikke begge kan reddes, for uanset hvad der udgør en frelse, udgør frelsen for hver enkelt skabning, der skal frelses. Og hvis vi finder et frelst væsen i al eksistens, kan vi se, hvad alle andre skal være eller ikke blive frelst. Vi spørger så: Hvor er prototypen? Eller hvor er den frelste? Vi konkluderer med hensyn til svaret på dette spørgsmål, at der ikke vil være nogen tvist mellem dem, der holder overbevisning om Bibelen, at det er Kristus. Alle vil være enige i dette, at han er prototypen eller standarden for frelse, eller med andre ord, at han er et frelst væsen. Og hvis vi skulle fortsætte vores forhør og spørge, hvordan det er, at han er frelst, ville svaret være, fordi han er et retfærdigt og helligt væsen. Og hvis han var noget andet end det, han er, ville han ikke blive frelst, for hans frelse afhænger af, at han er præcis, hvad han er og intet andet. For hvis det var muligt for ham at ændre sig i den mindste grad, så sikker på at han ville mislykkes i frelsen og miste al sit herredømme, magt, autoritet og herlighed, som udgør frelse. For frelse består i den herlighed, autoritet, majestæt, magt og herredømme, som Jehova besidder, og i intet andet, og intet væsen kan besidde den, bortset fra sig selv eller en som ham.” (Undervisninger og Befalinger, 110, Forelæsninger om Tro, 7:9) 

Han er vores ultimativ eksempel for hvordan vi burde leve vores liv. Hvis vi vil gerne nåde frelse, vi burde følge Hans eksempel i alt. Det er kun ved at følge Hans eksempel at vi kan have en håbe at nåde frelse. Skrifterne er fuldt af eksempler og undervisning fra Kristus for os at følge. Den følgende er bar et par eksempler som man kan findes i skrifter. Lad os søger flittigt skrifterne for at se den som vi skulle gøre, og gøre den. På denne måde, kan vi vise for Gud vores kærlighed for Ham.    

Igennem Hans  liv Han altid gjort kun hvad Han havde set Sin Fader gøre: “Sandelig, sandelig siger jeg til jer, Sønnen kan gøre ingen af ham selv, men hvad han ser Faderen gøre; for hvad som helst han gøre, ligeså gøre Sønnen også, for Faderen elsker Sønnen og viser for ham alt som han selv gøre.” (De Nye Pagter, Johannes Vidnesbyrd 5:4) 

Gennem Hans liv vi kan se fra hvad står skrevet om Ham, at Hans liv blev brugt I tjeneste til andre. Så også burde vores liv blev brugt i tjeneste til andre. Det kræve ofre mange gang  til at tjene andre. Og det er hvordan det skulle være, for uden ofre, er det umuligt at have tilstrækkelig tro til at nåde fresle. “Lad os her lægger mærke til, at en religion, der ikke kræver ofring af alt, aldrig har tilstrækkelig magt til at frembringe den nødvendige tro til liv og frelse.” (Undervisninger og Befalinger, 110, Forelæsninger om Tro, 6:7) 

Han gjort kun Sin Faders vilje i alt som Han gjort. “Jeg søger ikke min egen vilje, men Faderens vilje, som har sendt mig.” (De Nye Pagter, Johannes Vidnesbyrd 5:5) “Intet menneske kan komme til mig, uden at han gør min Faders vilje, som har sendt mig. Og dette er hans vilje, som har sendt mig: at I modtager Sønnen, for Faderen vidner om ham. Og den, der modtager vidnesbyrdet og gør viljen fra ham, som sendt mig, vil jeg rejse op i den retfærdiges opstandelse.” (De Nye Pagter, Johannes Vidnesbyrd, 5:16) 

Igennem Hans liv skændet Ham ikke. Og Han byder os at vi ikke skænde også. “Han skal ikke skændes eller græde, heller ikke skal nogen høre hans stemme på gaderne. Et knust siv skal han ikke knække, og rygende hør skal han ikke slukke, indtil han sender frem dom ind til sejr. Og i hans navn skal ikke-jøderne stole på.” (De Nye Pagter, Matthæus Vidnesbyrd, 6:11) "Og Herrens tjener skal ikke skændes, men være mild over for alle mennesker, egnet til at undervise, tålmodig, i mildhed instruere dem, der er imod dem, hvis Gud måske vil give dem omvendelse til erkendelse af sandheden, og at de kan komme sig selv ud af djævelens snare, som bliver taget til fange af ham efter hans vilje." (De Nye Pagter, 2 Timotheus brev, 1:7)  

Han havde en ren hjerte og byde os have den samme. “Og velsignede er alle de rene i hjertet, for de skal se Gud.” (De Nye Pagter, Matthæus Vidnesbyrd 3:11) “Flygt også ungdommelige lyster, men følg retfærdighed, tro, næstekærlighed, fred med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte.” (De Nye Pagter, 2 Timotheus brev, 1:7) 

Han blev altid takknemlig til Faderen for alt. “Og Jesus svarede og sagde, Jeg takker dig, O Fader, Himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og kloge og har åbenbaret dem for spædbørn.” (De Nye Pagter, Matthæus Vidnesbyrd 6:7) “Derefter tog de stenen fra det sted, hvor de døde blev lagt. Og Jesus løftede øjnene og sagde, Fader jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Og jeg vidste, at du altid hører mig, men på grund af de mennesker, der står ved siden af, sagde jeg det, for at de kunne holder overbevisning om, at du har sendt mig.” (De Nye Pagter, Johannes Vidnesbyrd 7:6) 

Denne er ikke alt som man kan findes I skrifter. Det er kun et par eksempel til at vise hvor meget der står i skrifterne at vi burde følge. Hvis vi søger flittigt skrifterne og gøre med hele vores hjerter den som vi finde derind så vil vi blive mere som vores Herre og komme tættere til Ham.
Lære om Kristus

Lær hvem Han er og om Hans fortsatte arbejde med at genoprette sit Evangelium i vor tid.

Lære Mere


Modtage Dåb

Kom til Kristus ved at blive døbt eller gendøbt.

Lære Mere


Læse Skrifter

Få og studer Guds åbenbarede ord for vores tid. (Engelsk)

Lære Mere


Fællesskab

Tilbed og tjen Gud sammen med andre som tro på Kristus.

Lære Mere


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk