Kære Til Hyrdens Hjerte

Den Anden Talsmand

En titel som Kristus har er Den Anden Talsmand. I Johannes Vidnesbyrd kapitel 9 (De Nye Pagter) Kristus sagt: “Hvis I elsker mig, holder mine befalinger. Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden Talsmand, at han må være hos jer for evigt - Selv Sandhedens Ånd, som verden kan ikke modtage fordi det ser ham ikke, heller kender ham. Men I kender ham for han bor hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer trøstesløs. Jeg vil komme til jer. Endnu et stykke tid og verden ser mig ikke mere, men I ser mig. Fordi jeg lever, skal I også leve. På den dag, skal I vide at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i jer. Han der har mine befalinger og holder dem, det er ham der elsker mig. Og den der elsker mig skal blive elsket af min Fader, og jeg vil elske ham og vise mig selv for ham. Judas siger til ham (ikke Iskariot), Herre, hvordan er det, at du vil vise sig for os og ikke for verden? Jesus svarede og sagde til ham, Hvis en mand elsker mig, vil han holde mine ord, og min Fader vil elske ham, og vi vil komme til ham og tage bolig hos ham. Han der ikke elsker mig holder ikke mine ord. Og ordet som I hører er ikke mit, men Faderens, som sendt mig.” 

Denne løfte om den Anden Talsmand er en løfte om at Jesus Kristus vil vise sig forl hver menneske der elsker Ham og holder Hans befalinger. Og Han vil også bringe denne menneske til Faderen. Joseph Smith undervist: “Den anden Talsmand, der tales om, er et meget interessant emne, og måske forstås det kun af nogle få i denne tid og slægt. Efter at et menneske har fået tro på Kristus, omvender sig fra sine synder og modtager den helligånd (ved håndspålæggelse), som er den første Talsmand, lad ham da blive ved med at ydmyge sig for Gud og hungre og tørste efter retfærdighed og at leve af hvert ord, der udgår af Guds mund, så Herren snart sige til ham: Søn, du skal blive ophøjet. Når Herren fuldt ud har prøvet ham og finder, at vedkommende er bestemt på at tjene ham i alle tilfælde, så vil manden finde, at hans kald og udvælgelse er gjort sikker, og så vil det være hans privilegium at modtage den anden Talsmand, som Herren har lovet de hellige, som det findes nedskrevet i Johannes vidnesbryd” Da læse Joseph nogle af disse vers fra Johannes Vidnesbyrd og fortsætte: “Hvad er nu denne anden Talsmand. Det er hverken mere eller mindre end Herren Jesus Kristus selv; og det er kærnen i hele sagen, at når noget menneske får denne sidste Talsmand, vil han få Jesu Kristi person til at være hos sig eller vise sig for ham fra tid til anden, og han vil endog åbenbare Faderen for ham, og de vil tage bolig hos ham, og himlens syner vil blive åbnet for ham, og Herren vil undervise ham ansigt til ansigt, og han kan få fuldkommen kundskab om Guds riges hemmeligheder; det var dette stadium og niveau, de fordums hellige nåede, når de havde sådanne herlige syner - Esajas, Ezekiel, Johannes på øen Patmos, Paulus i de tre himle og alle de hellige, som havde fællesskab med den Førstefødtes almindelige forsamling og kirke.” (Profeten Joseph Smith Læredomme, side 177-178) 

I en anden åbenbaring givet til Joseph Smith siger Jesus Kristus: “Sandelig sådan siger Herren: Det skal ske, at hver sjæl, der forlader deres synder og kommer til mig og påkalder mit navn og adlyder min stemme og holder alle mine befalinger, skal se mit ansigt og vide, at jeg er, og at jeg er det sande lys, der tænder ethvert menneske, der kommer ind til verden, og at jeg er i Faderen og Faderen i mig, og Faderen og jeg er ét” (Undervisning og Befalinger 93:1) 

Jesus Kristus vil vise sig for du, og vil undervise dig personlig ansigt til ansigt. Forlade dine synder, komme til Ham, påkalder Hans navn, adlyder Hans stemme, og holder alle Hans befalinger, og så vil Han komme til dig. Denne er hvad det er at være frelst, at have en løfte om evigt liv. Det er hvordan vi kender Gud. 
Lære om Kristus

Lær hvem Han er og om Hans fortsatte arbejde med at genoprette sit Evangelium i vor tid.

Lære Mere


Modtage Dåb

Kom til Kristus ved at blive døbt eller gendøbt.

Lære Mere


Læse Skrifter

Få og studer Guds åbenbarede ord for vores tid. (Engelsk)

Lære Mere


Fællesskab

Tilbed og tjen Gud sammen med andre som tro på Kristus.

Lære Mere


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk