Kære Til Hyrdens Hjerte

Jesu Kristi Lære

Kristus forklaret Sin Lære straks efter Sin undervisning om dåb, der findes i Tredje Nephis Bog, i Mormons Bog, siger Han: “Se, sandelig, sandelig siger jeg til jer, jeg vil erklære for jer min lære. Og dette er min lære, og det er læren som Faderen har givet til mig - og jeg bære vidnesbyrd om Faderen, og Faderen bære vidnesbyrd om mig, og helligånden bære vidnesbyrd om Faderen og mig - og jeg bære vidnesbyrd om, at Faderen befaler alle mennesker overalt at omvende sig og holder overbevisning på mig. Og hvem som helst holder overbevisning på mig, og bliver døbt, den samme skal blive frelst, og det er dem, der skal arve Guds rige. Og hvem som helst ikke holder overbevisning på mig, og ikke bliver døbt, skal blive fordømt. Sandelig, sandelig siger jeg til jer at dette er min lære, og jeg bære vidnesbyrd om den fra Faderen, og hvem som helst holder overbevisning på mig holder overbevisning også på Faderen, og for ham vil Faderen bære vidnesbyrd om mig, for han vil besøge ham med ild og med helligånden.” (De Nye Pagter, 3 Nephi 5:9)

Jesu Kristi Lære er i forbindelse med dåbens ordinance. Når man er døbt, så kan man modtage Faderens vidnesbyrd om Sin Søn ved helligåndens kraft. Den komme fordi af dåben. Hvis Kristus lægger sin hånder på nogen, derefter kan denne person også tildele helligånden til andre ved håndspålæggelse. Selvom der må ikke være et sådant ordineret mand, er helligånden stadig givet til alle der følge Jesu Kristi Lære og omvende sig, bliver døbt i Hans navn, og følge Ham. 

“Og igen siger jeg til jer, I skal omvende jer, og blive døbt i mit navn, og blive som et lille barn, ellers kan I på ingen måde arve Guds rige. Sandelig, sandelig siger jeg til jer at dette er min lære. Og hvem som helst bygger på den bygger på min klippe, og helvedes porte skal ikke få overhånd mod dem. Og hvem som helst skal erklære mere eller mindre end dette, og udgiver det for min lære, den samme komme af onde og er ikke bygget på min klippe, men han bygger på en sandet grundvold, og helvedes porte står åbne for at modtage en sådan når oversvømmelserne kommer og vindene slår på dem. Gå derfor til dette folk og erklære de ord som jeg har talt til jordens ender.”  (De Nye Pagter, 3 Nephi 5:9)

Denne er Jesu Kristi Lære, intet mere og intet mindre. Den er Hans lære. Den er forløsningens kraft. Den er hvordan helligånden er fået. Den er ikke alle Kristi undervisning, grundsætninger, forskrifter, pagter, befalinger, eller principer, men det er alle Hans lære. Ordet “lære” er brugt meget liberalt af mennesker, men Kristus brugt ordet meget specifikt og begrænset Hans lære til bar et par ord. Han ledsagede det med advarslen: “hvem som helst skal erklære mere eller mindre end dette, og udgiver det for min lære, den samme komme af onde og er ikke bygget på min klippe” Kristus snævert defineret Sin lære, Han gjort det for at undgå at have onde komme. 

Formålet af Jesu Kristi lære er til at bringe dig ind til kontakt med Gud. Det var meningen at du skulle vende tilbage til Ham og Ham til dig. Dem som vil følge Jesu Kristi lære, til dem er det lovede at de skal se Ham og ved at Han er (Undervisning og Befalinger 93:1) , og at Han vil komme og tage sin boliger hos dem. (De Nye Pagter, Johannes Vidnesbyrd 9:8) Han vil komme og spise hos dig, og vil vise for dig evighedens hemmeligheder, ja, ting som ikke kan skrives, og heller ikke er det lovligt at tale, ej heller er mennesker i stand til at gør dem kendt. (De Nye Pagter, 3 Nephi 8:4) Det er hvad Gud lover de Hellige hvis de vil følge Ham. “For se, jeg siger jer igen at hvis du vil træde ind på vejen og modtage helligånden, vil den vise til dig alt det som du skulle gøre. Se, dette er Kristi lære, og der vil blive givet ingen mere lære indtil efter han skal vise sig for dig i kødet. Og når han skal viser sig  for dig i kødet, den som han skal sige til dig  skal du se at du gøre.” (De Nye Pagter, 2 Nephi 14:1) 


Om Dåb

Fordi dåbens ordinance er i forbindelsen med Jesu Kristi lære, det er vigtigt at klarlægge noget om den. Mormons bog giver os mønsteret til dåb, Kristus erklæret: “Sandelig siger jeg til jer at hvem som helst omvender sig fra sine synder gennem af jeres ord og ønsker at blive døbt i mit navn, skal I døbe dem på denne måde: se, I skal gå ned og stå i vandet, og i mit navn skal I døbe dem. Og se nu, disse er de ord som I skal sige, idet I kalder dem ved navn, og siger, Med myndighed givet mig af Jesus Kristus, døber jeg dig i Faderens og i Sønnens og i helligåndens navn. Amen. Og da skal I sænke dem ned i vandet og igen komme frem ud af vandet. Og på denne måde skal I døbe i mit navn, for se, sandelig siger jeg til jer at Faderen og Sønnen og helligånden er ét; og jeg er i Faderen, og Faderen i mig, og Faderen og jeg er ét.”(De Nye Pagter, 3 Nephi 5:8)

Denne er hvordan Kristus instrueret at dåb skal udføres. Vi burde følge Hans instruktioner, ellers er der intet løfte om, at helligånden skal gives. 

Der er også en anden mønstret som findes i Mormons Bog: “Og det skete at han (Jesus) talte til Nephi (for Nephi var blandt mængden) og gav ham befaling om, at han skulle komme frem. Og Nephi rejste sig og kom frem, og bøjede sig for Herren, og kyssede hans fødder. Og Herren gav ham befaling om, at han skulle rejse sig. Og han rejste sig og stod foran ham. Og Herren sagde til ham, Jeg giver dig magt til, at du skal døbe dette folk når jeg igen er steget op ind til Himlen. Og igen, kaldte Herren andre og sagde det samme til dem, og han gav dem magt til at døbe.” (De Nye Pagter, 3 Nephi 5:7-8) 

Før man kan udføre dåbens ordinance for andre, har man brug for at få denne magt direkt fra Kristus til at døbe. Denne magt kom direkt fra Ham siger til en mand at denne mand har mydighed fra Ham til at døbe, ligesom det sket med Nephi, og med de andre som Han kalte. Hvis disse mønstre følges så har vi en løfte fra Gud at helligånden skal gives, men, hvis disse mønstre ikke følges så har vi ingen løfte. “Jeg, Herren, er bundet når I gør hvad jeg siger, men når I ikke gør hvad jeg siger har I intet løfte.” (Undervisning og Befalinger, 78:2) 

Johannes i Johannes Åbenbaring sagde: “Og jeg så de døde, små og store, stå foran Gud; og bøgerne blev åbne. Og en anden bog blev åbne, som er Livets Bog. Og de døde blev dømt ud af den som står skrevet i bøgerne, i hensyn til deres gerninger.” (De Nye Pagter, Johannes Åbenbaring 8:7) Johannes vidner at bøgerne blev åbne, og en anden bog blev åbne som var Livets Bog; men de døde blev dømt af den som står skrevet i bøgerne. Disse bøger er dem som indholder en optegnelse om deres gerninger, og henvise til optengelser der holdes på jorden. Og bogen som var Livets Bog er optegnelse der holdes i Himlen. Der er en kraft som Gud giver noget af Sin tjener, og formålet af denne kraft er at velsigne andre. Det er kraften at binde på jorden, og ligeledes binde i Himlen, og løser på jorden og løser i Himlen. Den samme kraft var givet til disciplene og vi kan se en beretning om den i Matthæus Vidnesbyrd 9:14. Igen i dag har Gud givet denne kraft til en af Sin tjener her på jorden. Og derfor da du har været døbt i Kristi navn, er det vigtigt at have dit navn optegnet her på jorden for at gøre det muligt at have en optegnelse om dine dåb begge på jorden og i Himlen. Recorder's Clearinghouse hjemmeside har været skabt så folk, da de er døbt i Jesu Kristi navn, kan indsend deres navn og dåbsdato der for at få deres navn føjet til den årlige rekordbog. Dette gør det muligt at optage en optegnelse om deres dåb på jorden og i Himlen. Dåb og optagning af din navn  ikke gøre dig til en del af nogen kirke eller organisation, og optegnelsen holdes fortrolig. For dem som har været døbt i Jesu Kristi navn og vil gerne have deres navn og dåbsdato føjet til rekordbogen, du kan gøre det her: Recorders Clearinghouse

Hvis du vil gerne følge Jesu Kristi lære og  blive døbt af en som har myndighed givet dem direkt fra Kristus til at døbe, du kan anmode dåb her: Born of Water
Lære om Kristus

Lær hvem Han er og om Hans fortsatte arbejde med at genoprette sit Evangelium i vor tid.

Lære Mere


Modtage Dåb

Kom til Kristus ved at blive døbt eller gendøbt.

Lære Mere


Læse Skrifter

Få og studer Guds åbenbarede ord for vores tid. (Engelsk)

Lære Mere


Fællesskab

Tilbed og tjen Gud sammen med andre som tro på Kristus.

Lære Mere


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk