Kære Til Hyrdens Hjerte

Jesus Kristus

Jesus Kristus er verdens Forløser, og det er kun gennem Ham at mennesker kan frelses. Han var født af Maria hvem også nedladet her til jorden for at bringe Ham til jorden. Han var fyldt af ånden fra før Hans fødsel og derfor som Han vokset har Han ikke brug at nogen skulle underviser Ham. Kom Ham til jorden for at gøre sin Faders vilje, og det gjort Ham i alt som Han oplevet. I Hans liv var Han den perfekt eksempel om hvordan vi som mennesker burde leve vores liv. Hans liv var en liv af ofre, som kulmineret i Sin højeste ofre for alle menneskehed. Han bevæget nedenfor alt, så Han kunne hæve alt op. Han besejrede døden og synden og påtage sig alt dette for at hele skabelsen kan blive frelst, hvis de ville komme til ham og tro på hans navn. 

Han elsker os mere end vi kan nu forstå, og beder alle mennesker i ydmyghed om at komme til ham og blive frelst. Han er Skaberen og opretholderen af alt. Han er barmhjertig og nådig, langsom til vrede, langmodig og fuld af godhed. Han ændrer sig ikke, men er den samme i går, i dag og for evigt. Han betragter ikke den ene frem for den anden, men dømmer lige alle. 

Han er sagtmodig, og ydmyg af hjertet; al magt og herlighed er Hans, al retfærdighed, dom, sandhed og kundskab også. 

Han inviterer alle til at komme til Ham og blive frelst. Kom til Ham, tage Hans hånd, og lad Ham vise dig alt som Han er. 
Lære om Kristus

Lær hvem Han er og om Hans fortsatte arbejde med at genoprette sit Evangelium i vor tid.

Lære Mere


Modtage Dåb

Kom til Kristus ved at blive døbt eller gendøbt.

Lære Mere


Læse Skrifter

Få og studer Guds åbenbarede ord for vores tid. (Engelsk)

Lære Mere


Fællesskab

Tilbed og tjen Gud sammen med andre som tro på Kristus.

Lære Mere


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk