Kære Til Hyrdens Hjerte

Kære Er Hyrdens Får

Blog

Forbøn Del 1 20.10.2021

I 1 Nephi Kapitel 1 afsnit 3 finder vi noget der er meget vidunderligt, den læser sådan:

“Derfor, skete det at min fader Lehi, mens han gik frem, bad til Herren, ja, selv med hele sit hjerte på vegne af sit folk.” 

Det er båre et par ord, men dette princip er en vigtigt princip at forstå, og det er derfor det er inklusive i Mormons Bog. 

Lehi bad til Herren. Men det var ikke en bar ordisk bøn med ingen følesle dertil, men det var med hele hans hjerte! Vi har ikke så mange eksempler af en sådan bøn i dag, og det er måske fordi vi føle at Gud er langt fra os og utilnærmelig. Når man beder en sådan bøn med hele hans eller hendes hjerte finder de at Gud er hurtigt at svare og man kan begynde ved at føle tættere til Gud. 

Lehi ikke beder kun for sig selv, men hele hans hjerte og derfor hans bøn bliver på vegne af andre. Her Lehi er ligesom Kristus. Kristus som går i forbøn for hele menneskeheden før Faderen. 

I lignende mål burde vi også gøre i forbøn for andre omkring os. Alle mennesker er faldende, og vi alle lav fejl. Noget gang blive lav denne fejl mod os, og nogle gange gøres det egoistisk med vilje. Vores ansvar, for dem som vil gerne følge Kristi eksempel, er at advokere for dem som fornærme og gøre ondt mod os i denne liv. På denne måde kan vi blive som vores Herre der advokeret på vegne af dem som var i færd med at korsfeste Ham. 

Bedt Han: “Fader tilgive dem, for de ikke vide hvad de gøre.”

Kristus også siger til os: 

“Og se, der står skrevet: Et øje for et øje, og en tand for en tand; men jeg siger jer, at I ikke skal modsætte jer det onde, men hver den, som slår dig på din højre kind, til ham skal du også vende den anden; og hvis nogen vil sagsøge dig ved retten og tage din kjortel, så lad ham også få din kappe; og hver den, som tvinger dig til at gå en mil, gå du to med ham. Giv til den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra den, der vil låne af dig. Og se, der står også skrevet, at du skal elske din næste og hade din fjende; men se, jeg siger jer: Elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør godt mod dem, som hader jer, og bed for dem, som foragteligt udnytter jer og forfølger jer, så I må være børn af jeres Fader, som er i himlen; for han lader sin sol stå op over de onde og over de gode.” 

Hvis vi vil gerne følge vores Herre, så skal vi gøre med alle. 

Skrifterne snakke meget om næstekærlighed. De viser os hvor vigtigt det er at denne kærlighed findes i os. Når vi gøre som Kristus og gå i forbøn for andre omkring os, så kommer næstekærlighed til os. Det måske begynder små, men endelig bliver vi fuld til randen og overfyldt med denne kærlighed som er en gave fra Gud. 

Gud kan gøre mere med en som har næstekærlighed end med en som kender meget men ikke endnu har næstekærlighed. Som Paulus undervist:

“Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har næstekærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har næstekærlighed er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har næstekærlighed, gavner det mig intet.”    

Joseph Smith undervist:

“Hvis I ikke anklager hinanden, vil Gud ikke anklage jer. Hvis du ikke har nogen anklager, kommer du ind i himlen, og hvis du vil følge de åbenbaringer og instruktioner, som Gud giver dig gennem mig, vil jeg tage dig med ind i himlen som min baglast. Hvis du ikke vil anklage mig, vil jeg ikke anklage dig. Hvis du vil kaste en kappe af næstekærlighed over mine synder, vil jeg over dine - for næstekærlighed dækker over mange synder.” 

Det er vores ansvar. Ikke at anklage andre for deres fejl. Den gøre Satan. Men vores ansvar er at være som vores Herre, tilgive andre og gå til Faderen i forbøn for dem. 

Noget få vil tilgive og advokere for barmhjertighed for svagheden og fejlene af andre. De vil tilgive og derpå bliver tilgivet. De vil få for sig en dom kun af barmhjertighed, fordi de har haft barmhjertighed for andre. Denne soningshandling af kærlighed og forbøn skal blive det kendetegn, hvormed Guds børn identificeres på Dommens Dag. Kun de fredsskabere kan have tillid til at leve i fred med hinanden. Alle andre er uegnet til Guds nærhed. Nogle gange kan den lettelse, andre mennesker har brug for, kun komme fra dig. Med åndens inspiration kan vi lindre byrderne af andre omkring os.


Lære om Kristus

Lær hvem Han er og om Hans fortsatte arbejde med at genoprette sit Evangelium i vor tid.

Lære Mere


Modtage Dåb

Kom til Kristus ved at blive døbt eller gendøbt.

Lære Mere


Læse Skrifter

Få og studer Guds åbenbarede ord for vores tid. (Engelsk)

Lære Mere


Fællesskab

Tilbed og tjen Gud sammen med andre som tro på Kristus.

Lære Mere
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk